6 tháng, lãi sau thuế của VNG giảm 39% so cùng kỳ

6 tháng, lãi sau thuế của VNG giảm 39% so cùng kỳ

CTCP Du lịch Thành Thành Công (HOSE: VNG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần gần 237 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) hơn 35 tỷ đồng. Các Công ty con của VNG đã thực hiện mua thêm 2 Công ty con và ghi nhận vào báo cáo hợp nhất trong kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 của VNG

Đvt: Tỷ đồng

alt

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của VNG

Trong quý 2/2019, VNG ghi nhận doanh thu thuần gần 237 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm gần 224 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu bán hàng chiếm hơn 13 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Công ty thu về hơn 73 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, gấp 2 lần trong quý 2/2018 nhờ ghi nhận khoản lãi do đánh giá lại khoản đầu tư ban đầu hơn 18 tỷ đồng.

Trong kỳ, VNG ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức gần 53 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 2, Công ty nhận được khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định hơn 3 tỷ đồng và khoản thu nhập từ bất lợi thương mại hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, các Công ty con của VNG đã mua thêm 2 Công ty con và ghi nhận vào BCTC hợp nhất quý 2/2019.

Theo đó, VNG lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNG đạt doanh thu thuần gần 455 tỷ đồng, giảm hơn 5%; LNST ghi nhận ở mức hơn 51 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với kết quả cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, Công ty này đã thực hiện 46% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019 sau 6 tháng.

Duy Na

Fili

Theo vietstock.vn